Om Indol

Välkommen till marknadsledaren av varmvattenberedare med inbyggd värmepump!

2014 startade vi en långsiktig satsning på att marknadsföra varmvattenberedare med inbyggd värmepumpsteknik. Ibland kallas de också värmepumpsberedare och varmvattenvärmepumpar.

Vår vision var att erbjuda marknaden ett ekonomiskt och miljömässigt mycket bättre alternativ än att värma upp vatten med elvarmvattenberedare utrustade med elpatron. Då hade vi inte samma höga elpriser som idag, men vi var övertygade om att behovet av en mer ekonomisk uppvärmningsteknik snabbt skulle öka. Idag vet vi att vår satsning var rätt och vi är glada att kunna hjälpa våra kunder till stora årliga energibesparingar. Våra varmvattenberedare tar tillvara överskottsvärmen i ett hus vilket gör det möjligt att få varmvatten till en femtedel av kostnaden jämfört med varmvattenberedare med elpatron.

Vi bestämde oss tidigt att sätta målen högt. Indol skulle bli marknadsledande och vi skulle bli det genom att erbjuda ett sortiment som står i särklass när det gäller kvalitet, energieffektivitet och smarta funktioner. Idag har vi nått vårt mål, men våra satsningar stannar inte av för det. Tvärtom!

När allt fler upptäcker fördelarna med våra varmvattenberedare anstränger vi oss ännu mer genom att vidareutveckla vårt program. Det är också viktigt eftersom både hushåll och företag på lite sikt kommer att energiklassas enligt nya EU-direktiv. Det kommer att kräva olika energisparåtgärder för alla typer av hus och fastigheter och en klok sådan är att ersätta elvarmvattenberedare med Indols supereffektiva varmvattenberedare med inbyggd värmepump. Det är bra för plånboken, för miljön, inomhusklimatet och ventilationen!

Vi breddar kontinuerligt vårt modellprogram så att vi täcker in alla tänkbara behov. Många av våra kunder vill sänka sina energikostnader för tappvarmvatten, men allt fler vill också att varmvattenberedarna ska bli en viktig del av smarta hus-lösningar. Därför ingår Wifi-styrning i våra varmvattenberedare och en användarvänlig app gör det enkelt att styra energismart från mobil eller surfplatta till tider på dygnet då energikostnaderna är som lägst.

Ganska ofta får vi frågor om hur stora besparingarna kan bli genom att byta till varmvattenberedare med värmepump. När vi för några år sedan berättade att de är så energisnåla att besparingen blir upp till 80 % och att ett hushåll under ett år kan spara mellan 3 000 – 6 000 kronor blev många överraskade.

När elpriserna sköt i höjden 2022/2023 blev sparpotentialen på 80 % ännu mer intressant. För en familj kunde kostnaden för tappvarmvatten plötsligt uppgå till betydligt över 20 000 kronor. Ett belopp som alltså kan sänkas till ca 5 000 kronor med Indols varmvattenberedare. De är med andra ord ett energismart val som betalar sig snabbt!

Våra olika modeller uppfyller energiklass A++, A+  och som lägst A ger en drastisk sänkning av energiförbrukningen jämfört med traditionella C- och D-klassade varmvattenberedare. En C-klassad varmvattenberedare med 200 liters kapacitet förbrukar cirka 4 400 kWh/år och motsvarande siffra för Indols modell är cirka 670 kWh/år. Tar vi en D-klassad 300 liters modell som exempel ligger förbrukningen ofta över 5 800 kWh/år. Motsvarande siffra (enligt EU:s testcykel) för Indols modell ligger under 1 100 kWh/år.

Även när det gäller miljöaspekten är vi marknadsledande. För oss är det viktigt att ta vårt ansvar när det kommer till hur våra varmvattenberedare påverkar miljön. Det är också en viktig drivkraft när det gäller den tekniska utvecklingen av våra produkter. Att vi kan erbjuda marknadens mest energieffektiva varmvattenberedare innebär också att deras miljöpåverkan är betydligt mindre jämfört med traditionella varmvattenberedare försedda med elpatron. Att välja en varmvattenberedare från Indol är därmed ett bra bidrag till en bättre miljö! 

Kontakta oss