Kan verkligen Indol fungera och spara så mycket som upp till 80%?

Absolut! Själva tekniken och principen i Indol är exakt densamma som för frånluftsvärmepumpar och som sålts i flera hundratusen exemplar och installerats i Sverige sedan mitten av 80-talet. Det är alltså ingen ny obeprövad teknik utan tvärtom gammal beprövad teknik och princip som garanterat fungerar!

Sparar Indol lika mycket året runt?

Nej, Indol sparar alltid mer under den del av året som ditt värmesystem är avstängt.

Vad för service/underhåll bör man göra på Indol?

Regelbunden rengöring/byte av luftfilter (1-2 ggr/månad), kontroll och eventuellt byte av anod. Det varierar väldigt mycket hur ofta man (om ens någonsin) man behöver byta anoden. Börja att kontrollera den var tredje månad för att få en uppfattning om hur mycket den slits. Vi rekommenderar att man gör en rengöringsservice efter 3 år för att kontrollera och rengöra värmepumpsberedaren och på så sätt säkerställa hög verkningsgrad och lång livslängd.

Hur långa ventilationsrör kan jag koppla på Indol?

Upp till 5 meter på insugssidan och upp till 5 meter på utblåssidan. Behövs det längre så skall man komplettera med en extern kanalfläkt (säljs ej av oss).

Behöver man montera någon form av filter?

Ja, man bör montera en filterkassett på ingående luft för att skydda värmepumpsberedaren och bibehålla den höga verkningsgraden. Det blir med en filterkassett lätt att regelbundet ta ut filtret och göra rent/byta det. Fråga din installatör eller köp av företag som säljer ventilationstillbehör!

Kan man få gratis kyla från Indol?

Ja under tiden Indol producerar varmvatten man du få gratis kyla! Man bör montera ett T-stycke med avstängstängningsvred för att välja om luften från Indol skall skickas ut (höst/vinter/vår) eller in i huset (varma sommardagar). Extra ventilationsrör kommer att behövas och dessa bör kondensisoleras.

Sparar verkligen Indol något under vintern?

Ja! Hur mycket beror på vad du har för uppvärmningssystem och hur du väljer att koppla in utblåsluften. Indol arbetar inte mer än 2-5 timmar per dygn vid normalt användande och ”stjäl” därför inte speciellt mycket energi. Värmer du ditt hus med någon form av värmepump så blir energin till indolen mycket billigare än att värma vattnet med elpatron som i traditionell varmvattenberedare. Har du ersatt en frånluftsvärmepump så tar den inte mer energi alls. Många kunder väljer också att ta värme från utrymmen som får ”gratis” överskottsenergi från exempelvis tvättstuga eller braskamin och/eller kopplar in en timer så att den går vi de tider som det finns överskottsenergi. Förslagsvis mitt på dagen eller eftermiddag när solen legat på eller de tider man normalt eldar i braskamin, kör torkskåp etc. Allt är ju inte heller ekonomi, då alltför många hus har bristfällig ventilation och problem med stillastående luft, fukt och mögel. I de fallen kan Indol om den kopplas så att utblåsluften leds ut, förbättra ventilationen avsevärt och därmed få hus och människor att må bättre.

Fungerar Indol i alla hus och med alla uppvärmingssystem?

Ja! Rådfråga gärna oss eller den som installerar om du känner dig osäker på vad som är bäst för ditt hus när det kommer till luftanslutningarna.

Missfärgat och/eller luktar illa?

Mangan i vattnet = magnesium anod funkar inte

Lösning: Byt till zink anod
Hur ska man ansluta luft in/ut till Indol?

Det som är viktigast är att skicka ut den använda kalla luften. Om det inte görs så kyls rummet ned. Enklast är att göra ett 125-160 mm hål (beroende på vilken modell man valt) i yttervägg. Montera en vägg genomföring med ett kallrasskydd och koppla på en ventilationsslang eller ventilationsrör. Luften som Indol ska ta kan man oftast ta ur samma rum utan att behöva koppla på slang/rör. Är det mer lämpligt att ta från intilliggande rum (exempelvis om man har direktverkande el där Indol står men rummet intill värms med luftvärmepump eller braskamin så är rummet intill mer lämpligt att ta luft från och då gör man en genomföring till det intilliggande rummet, sätter en ventil på ena sidan och kopplar på ventilationsslang eller rör på andra sidan.

Kan jag koppla ihop mitt FTX system med Indol?

Vi rekommenderar att man håller dessa separerade. Båda återvinner över 80% energi ur inomhusluften och den ena skulle få arbeta med väldigt låg temperatur om man kopplar ihop dem. De har dessutom olika dimensioner och flöden. Är man orolig för att Indol påverkar FTX kan man antingen ta utomhusluft till den istället eller rådfråga en ventilationsexpert.

Tar det längre tid att värma vattnet med Indol än min gamla varmvattenberedare?

Nej, om du har den inkopplad i ”hybridläge” så tar det lika lång tid (eller till och med snabbare) men sparar inte lika mycket som ifall du väljer att enbart låta värmepumpen värma vattnet (då kan det ta lite längre tid än tidigare beroende på hur stark elpatron som satt i din varmvattenberedare).

Låter Indol mycket?

Det är jättesvårt (omöjligt?) att påstå något som gäller för alla när det kommer till ljud. Ljud upplevs så olika av olika personer. Person A kan säga att den inte alls hörs medans peron B kan tycka att den låter jättemycket medans person C inte bryr sig. Oftast så har man sin varmvattenberedare placerad i en tvättstuga eller källare och bör inte bli störd av den. Rådfråga oss så kanske vi har någon kund i närheten av dig som du kan få lyssna hos om du känner dig orolig för ljudnivån!

Kan Indol ersätta min frånluftsvärmepump?

Indol kan ersätta produktionen av tappvarmvatten och med en kompletterande kanalfläkt (säljs ej av oss)så löser man ventilationen i huset. Har du haft en frånluftsvärmepump som gör värme till huset så måste du komplettera med luft/vatten värmepump, bergvärme, elpanna eller annat som förser huset med värme. Kombinationen av Indol värmepumpsberedare och luft/vatten värmepump är väldigt bra då luft/vatten värmepumpen får högre verkningsgrad när den inte behöver göra tappvarmvatten och kan stängas av helt och hållet under sommarhalvåret när huset inte behöver värme vilket ger betydligt färre start/stopp vilket i sin tur bör leda till längre livslängd.

Får man installera Indol själv?

Ja det går alldeles utmärkt att installera själv om man är händig och utför installationen korrekt. Garantin (3 år) gäller oavsett vem som har installerat så länge installationen är korrekt utförd och underhåll har skötts.

Hur lång garanti är det på Indol?

3 års garanti och 6 års trygghetsförsäkring genom Arctic ingår till alla våra Indol sedan 2023-07-01. Denna kan om så önskas förlängas årsvis ända upp till 18 år. Läs mer Här 

Vad är skillnaden på Indol 200A++ och Compact 200A++

Compact 200A++ har anslutningar för VVS undertill vilket underlättar om vattenrören kommer upp ur golvet där produkten skall stå. Indol 200A++ har anslutningarna på vänster sida.Designen, höjden och så har Compact 200A++ inbyggt rengöringsbart luftfilter (enda modellen som har detta)

Kan man ta luft utifrån?

Ja men det kommer inte att spara lika mycket då det vanligtvis är kallare än +20 grader utomhus som alla effekter är angivna vid. När det blir kallare så sjunker effekten och man sparar mindre.

Hur många timmar per dygn arbetar Indol?

Det avgörs av hur mycket varmvatten man gör åt. Oftast arbetar den inte mer än mellan 3-6 timmar per dygn.

Hur kan jag spara energi om jag tar värme från huset?

Delen av året som värmesystemet är på i huset så gäller det att ta så “billig värme” som möjligt. Dvs kan du välja att ta värme från ett rum som värms med direktverkande el eller ett rum som värms med exempelvis luftvärmepump eller braskamin så ska du alltid välja någon av de sistnämnda för högre energibesparing. Du kommer fortfarande spara energi om du tar från rum med direktverkande el men inte lika mycket som om det varit en värmepump som värmt rummet.

Hur mycket kan jag spara med en Indol varmvattenberedare?

Boverket räknar att en genomsnittsvilla förbrukar cirka 5000 kWh/år för tappvarmvatten (kan variera en hel del). Av dessa kan Indol spara upp till 4000 kWh i kombination med en modern luftvärmepump. Det betyder i kronor räknat allt mellan 3500-20 000 kr om året beroende på vad elpriset är. Tänk på att elpriset består av två delar: Den ena delen (nätavgifter m.m) går inte att påverka och uppgår idag till cirka 1 krona per kWh. Sen finns det rörliga elpriset som bestäms på Nordpool elbörsen och varierar kraftigt under dygnets timmar och årstider. Hösten vintern 2022/2023 kunde timpriset ofta vara mellan 4-9 kronor per kWh under vissa dagar och tider. Sommaren och hösten (fram till 1 okt) 2023 så är det rörliga elpriset mycket lågt men har även under dessa perioder timmar under dygnet där priser sticker upp till både 2 och 3 kronor per kWh. Så att kunna välja själv när varmvattnet ska värmas är en en flera bra fördelar med Indol som gör att man kan spara ännu mera.

Exempel: Värmepumpen ger 1800W och förbrukar 600W.
Mellanskillnaden 1200W tas från inomhusluften (eller utomhusluften om man kopplat in så). Är ingen värme på i huset så är de 1200W helt gratis. Har du en modern effektiv luftvärmepump som ger 4-5 ggr sin förbrukning så kostar de 1200W mellan 240-300W. Med Indol får du dessutom möjlighet att enkelt styra NÄR vattnet i tanken ska värmas så kan du passa på att göra det när elpriset är som lägst under dygnet för ännu högre besparing räknat i kronor.

Kontakta oss