Frågor & Svar

Kan verkligen Indol fungera och spara så mycket som upp till 80%?

Absolut! Själva tekniken och principen i Indol är exakt densamma som för frånluftsvärmepumpar och som sålts i flera hundratusen exemplar och installerats i Sverige sedan mitten av 80-talet. Det är alltså ingen ny obeprövad teknik utan tvärtom gammal beprövad teknik och princip som garanterat fungerar!

Sparar Indol lika mycket året runt?

Nej, Indol sparar alltid mer under den del av året som ditt värmesystem är avstängt.

Vad för service/underhåll bör man göra på Indol?

Regelbunden rengöring/byte av luftfilter (1-2 ggr/månad), kontroll och eventuellt byte av anod. Det varierar väldigt mycket hur ofta man (om ens någonsin) man behöver byta anoden. Börja att kontrollera den var tredje månad för att få en uppfattning om hur mycket den slits. Vi rekommenderar att man gör en rengöringsservice efter 3 år för att kontrollera och rengöra värmepumpsberedaren och på så sätt säkerställa hög verkningsgrad och lång livslängd.

Hur långa ventilationsrör kan jag koppla på Indol?

Upp till 5 meter på insugssidan och upp till 5 meter på utblåssidan. Behövs det längre så skall man komplettera med en extern kanalfläkt (säljs ej av oss).

Behöver man montera någon form av filter?

Ja, man bör montera en filterkassett på ingående luft för att skydda värmepumpsberedaren och bibehålla den höga verkningsgraden. Det blir med en filterkassett lätt att regelbundet ta ut filtret och göra rent/byta det. Fråga din installatör eller köp av företag som säljer ventilationstillbehör!

Kan man få gratis kyla från Indol?

Ja under tiden Indol producerar varmvatten man du få gratis kyla! Man bör montera ett T-stycke med avstängstängningsvred för att välja om luften från Indol skall skickas ut (höst/vinter/vår) eller in i huset (varma sommardagar). Extra ventilationsrör kommer att behövas och dessa bör kondensisoleras.

Sparar verkligen Indol något under vintern?

Ja! Hur mycket beror på vad du har för uppvärmningssystem och hur du väljer att koppla in utblåsluften. Indol arbetar inte mer än 2-5 timmar per dygn vid normalt användande och "stjäl" därför inte speciellt mycket energi. Värmer du ditt hus med någon form av värmepump så blir energin till indolen mycket billigare än att värma vattnet med elpatron som i traditionell varmvattenberedare. Har du ersatt en frånluftsvärmepump så tar den inte mer energi alls. Många kunder väljer också att ta värme från utrymmen som får "gratis" överskottsenergi från exempelvis tvättstuga eller braskamin och/eller kopplar in en timer så att den går vi de tider som det finns överskottsenergi. Förslagsvis mitt på dagen eller eftermiddag när solen legat på eller de tider man normalt eldar i braskamin, kör torkskåp etc. Allt är ju inte heller ekonomi, då alltför många hus har bristfällig ventilation och problem med stillastående luft, fukt och mögel. I de fallen kan Indol om den kopplas så att utblåsluften leds ut, förbättra ventilationen avsevärt och därmed få hus och människor att må bättre.

Fungerar Indol i alla hus och med alla uppvärmingssystem?

Ja! Rådfråga gärna oss eller den som installerar om du känner dig osäker på vad som är bäst för ditt hus när det kommer till luftanslutningarna.

Tar det längre tid att värma vattnet med Indol än min gamla varmvattenberedare?

Nej, om du har den inkopplad i "hybridläge" så tar det lika lång tid (eller till och med snabbare) men sparar inte lika mycket som ifall du väljer att enbart låta värmepumpen värma vattnet (då kan det ta lite längre tid än tidigare beroende på hur stark elpatron som satt i din varmvattenberedare).

Låter Indol mycket?

Det är jättesvårt (omöjligt?) att påstå något som gäller för alla när det kommer till ljud. Ljud upplevs så olika av olika personer. Person A kan säga att den inte alls hörs medans peron B kan tycka att den låter jättemycket medans person C inte bryr sig. Oftast så har man sin varmvattenberedare placerad i en tvättstuga eller källare och bör inte bli störd av den. Rådfråga oss så kanske vi har någon kund i närheten av dig som du kan få lyssna hos om du känner dig orolig för ljudnivån!

Kan Indol ersätta min frånluftsvärmepump?

Indol och Supreme kan ersätta produktionen av tappvarmvatten och med en kompletterande kanalfläkt (säljs ej av oss)så löser man ventilationen i huset. Har du haft en frånluftsvärmepump som gör värme till huset så måste du komplettera med luft/vatten värmepump, bergvärme, elpanna eller annat som förser huset med värme. Kombinationen av Indol/Supreme och luft/vatten värmepump är väldigt bra då luft/vatten värmepumpen får högre verkningsgrad när den inte behöver göra tappvarmvatten och kan stängas av helt och hållet under sommarhalvåret när huset inte behöver värme vilket ger betydligt färre start/stopp vilket i sin tur bör leda till längre livslängd.

Kan man koppla Indol till en bergvärmepump, solfångare eller luft/vatten värmepump?

Alla våra "S" modeller (exempelvis Supreme 200S/300S/300RS) har en extra slinga som kan kopplas till exempelvis en solfångare eller värmepump som hjälper till att värma vattnet i värmepumpsberedaren. Alternativt så kan man ta ut värme från slingan till ett mindre värmegolv eller en konvektor. Utrymmet den klarar av att värma är svårt att säga då det beror på flera olika faktorer som exempelvis hur välisolerat utrymmet är, hur varmt vatten man har i värmepumpsberedaren, hur mycket tappvarmvatten man tar ut ur den. Vi rekommenderar max 15 m2 välisolerat utrymme och att man ej tar luft från det utrymmet till värmepumpsberedaren. Vi kan tyvärr inte ta något ansvar för denna typ av installation.

Bli kontaktad av en återförsäljare.

  • Mycket billigare varmvatten
  • Får hus och människor att må bättre.

Du har påbörjat att fylla i ett kontaktformulär, vill du fortsätta nu?

Gå till formuläret Stäng